مرکز-هدایت-و-حمایت-از-تحقیقات-طب-اسلامی

به دنبال جلسه ای دوستانه با پزشکان طب نوین و کارشناسان طب اسلامی

اولین گام همکاری پزشکان طب نوین و طب سنتی با کارشناسان طب اسلامی

به همت مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی طب اسلامی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری ؛

همایش فعالان طب اسلامی در قم برگزار گردید

به همت مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی طب اسلامی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری قم همایش فعالان طب اسلامی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران از سراسر کشوربرگزار گردید.

طب اسلامی و سنتی در کشور احیا می شود؛

به همت سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری/آغاز به کارمرکز هدایت و حمایت از تحقیقات طب اسلامی در قم

بیمارانی که از پزشکی نوین قطع امید کرده اند از یک سو و از طرف دیگر اقبال مردم به سمت طب سنتی و طب اسلامی ارائه سازو کارهای جدید و به روزی در حوزه درمان بر اساس طب اسلامی و طب سنتی از سوی وزارت بهداشت را می طلبد، با راه اندازی مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات طب اسلامی که برای اولین بار در کشور به همت سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان قم راه اندازی می شود امید است سازو کارهای علمی و اجرایی کارآمد در کشور نهادینه گردد.

به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان قم؛

مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات طب اسلامی راه اندازی می شود

جلسه هماهنگی راه اندازی مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات طب اسلامی با حضور سردارغلامرضا احمدی فرمانده سپاه پاسداران استان قم، محمود فاضل مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان قم و جمعی از روحانیون فعال در عرصه طب اسلامی برگزار گردید.