مشاور-وزیر-علوم-و-رئیس-مرکز-تحقیقات-سیاست-علمی-کشور

صدیقی: دستور وزیر علوم به دانشگاه‌ها درباره نحوه اجرای شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان/ ابهامات به نفع دانشجو تفسیر شود

معاون دانشجویی وزیر علوم گفت: با توصیه وزیر علوم به دانشگاه‌ها، تا زمانی که تغییرات در شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان نهایی نشده، هر جا ابهام وجود دارد به نفع دانشجو تفسیر می‌شود.

هدف‌گذاری تولید ۱۰۰ درصد تجهیزات ارتش مطابق با علم روز

در حال حاضر در زمینه ساخت تجهیزات زمین، هوا و دریا روی پای خود ایستاده ایم و دست‌یابی به تولید ۱۰۰ درصد تجهیزات مورد نیاز ارتش مطابق علم روز، از برنامه‌های همکاری نزدیک‌تر ارتش با دانشگاه‌ها است.