مطالعات

۵سیستم دفاعی سیاره ای که می تواند مارا از سیارک ها در امان نگه دارد 

سیستم دفاعی سیاره ای که انسان هارا در امان نگه می دارد

دانشمندان هنوز در حال توسعه روزش ها و آزمایش هایی هستند که بتوانند موثرترین راه حل هارا پیدا کنند

یادداشت؛ دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

سدها و پدافند غیرعامل

در طرح راهبردی پدافند غیر عامل باید به اصول مکان یابی، تمرکز زدایی، پراکندگی، کوچک سازی و توزیع مراکز حیاتی و حساس در کل فضای سرزمین کشور توجه خاص مبذول نموده و از انبوه سازی و ساخت و سازمجموعه های بزرگ و حجیم خودداری شود.