معاونت-بسیج-علمی-پژوهشی-و-فناوری-استان-تهران

به همت نخبه بسیجی استان تهران ابداع شد؛

کیت تشخیص آزمایشگاهی ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسانی

سید محمد امین موسوی کارشناسی ارشد ژنتیک گرایش سلولی مولکولی از نخبگان بسیج علمی استان تهران با ارائه طرح کیت تشخیص آزمایشگاهی ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسانی در پنجمین جشنواره جهادگران علم و فناوری حضور دارد.

احمد برغمدی مسئول تجاری سازی معاونت بسیج علمی:

شکل گیری اتوبوس های علمی و پژوهشی برای استعداد یابی در تمام مناطق ایران

برای اعزام به مناطق مختلف کشور هیچ محدودیتی نداشته و آمادگی حضور در کل مناطق کشور را داریم

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان تهران؛

چاپ کتاب تحقق محله اسلامی مسجد محور با تاکید بر نقش سپاه استان تهران

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛

انتشارات دهم پیشرو در نشر کتب دفاع مقدس

حسن پور(معاون بسیج علمی و پژوهشی استان تهران)-مدیر مسئول نشر: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در جهت نشر حداکثری زندگینامه و خاطرات شهدا انتشارات دهم در مدت دو ماهه اقدامات موثر جهت نشر ۴ کتب دفاع مقدس را بعمل آورد.