مفاخر-ایران

مفاخر ایران؛

عالمی بلند آوازه که ناشناخته ماند

او یکی از علمای بزرگ ناشناخته تاریخ است. شصت سال حیات علمی و با برکت وجودش باید بازخوانی شود تا عظمت علمی و اجتماعی او و آثار و برکات زیاد آن شناسائی و مورد استفاده قرار گیرد. او تجدیدکننده علوم اهل البیت (ع) ، احیاگر مذهب تشیع و مدافع موفق حریم ولایت و امامت می باشد.

مفاخر استان مرکزی؛

عبدالعظیم قریب، سیمای نجیب زبان فارسی

استاد عبدالعظیم قریب گرکانی پدر دستور زبان فارسی، ادیب معاصر ایرانی و بنیان گذار دستور زبان فارسی نوین بود.

با گذری بر زندگانی مفاخرعلمی و ادبی ایران؛

خورشیدی تابان در آسمان کویر/ کردوانی مردی از جنس خاک

شاید کمتر کسی در ایران نام پروفسور کردوانی چهره ی نام آشنا و ماندگار محیط زیست و کویر را به گوش خود نشنیده باشد.