مواد-نانوکامپوزیتی

مقاله استاد دانشگاه؛

استراتژی‌های رسانه‌ای شبکه‌های فارسی زبان معاند در اغتشاشات ایران و مهم‌ترین نقاط ضعف رسانه‌های داخلی

فرهاد مصری نژاد استاد دانشگاه در قالب مقاله‌ای تحت عنوان استراتژی‌های رسانه‌ای شبکه‌های فارسی‌زبان معاند در اغتشاشات ایران، موفقیت این رسانه‌ها در برخی موارد را به دلیل عملکرد نامناسب رسانه‌های داخلی دانسته و با اشاره به مهم‌ترین ضعف‌ها بر برنامه‌ریزی مناسب تأکید دارد.