نامگذاری-سال-۱۳۹۷

گزارش تفصیلی خبرگزاری علم وفناوری به مناسبت نامگذاری سال جدید؛

حمایت از «کالای ایرانی » از حرف تا عمل

ضرورت حمایت ملت ایران از چرخه های تولیدی و کالای ایرانی راه حل اساسی برحرکت و جهش اقتصاد کشور است.

به بهانه نامگذاری سال ۹۷ توسط رهبر معظم انقلاب

شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است

اگر تولید ملّی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد