نظامی::خبرگزاری علم و فناوری
نظامی

پژوهشگر فضای مجازی و رسانه مطرح کرد؛

دیجیتالی شدن زندگی یا نفوذ به زندگی/قردادهای مخفیانه در حوزه اینترنت اشیاء/پشت پرده های اینترنت اشیاء

پژوهشگر فضای مجازی و رسانه گفت: چرا قرارداد های آن و مراحل آن کاملا بی سر و صدا و مخفیانه دنبال می شود؟چرا باید عضویت شرکت های ایرانی در شبکه LORA مخفی بماند و چندین سال از این عضویت گذشته باشد، حتی بسیاری از مسئولین از آن خبر ندارند؟