نویسنده

در گفتگو با یک دکتر شهرساز مطرح شد؛

چرا کتاب‌های حوزه مدیریت شهری؟!

مشاور شورای شهر شیراز گفت: شهرسازی و توسعه شهری، امروزه به‌عنوان یك علم یا فن در مفهوم متعارف خود محسوب نمی‌شود، بلكه به‌عنوان یك دانش میان‌رشته‌ای تلقی می‌گردد كه به جای قوانین قطعی و ثابت علمی و فنی که به‌علت درگیر بودن با تمامی ابعاد زندگی، با گرایش‌ها و متغیرهای اجتماعی و احتمال‌پذیر سروكار دارد.

خبرنگار

مهیار رضاخانی

گفت‌وگوی «جوان» با نویسنده آثاری درباره کودکان شهدای هسته‌ای 

آرمیتا و علیرضا کاراکتر‌های ۲ کتاب کودک معرفی شدند

از فرهنگیان خوشنام بوشهر و نویسنده،

نوسینده و مترجم بوشهری درگذشت/مترجم کتاب تاریخ جامع بوشهر

اسماعیل نبی پور از فرهنگیان خوشنام بوشهر و نویسنده - مترجم در سن ۷۵ سالگی درگذشت.

نویسنده و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ هرمزگان و خلیج فارس:

اهتمام و اشتغالم برامور فرهنگی است/ عدم حمایت کافی از فرهنگ وهنر بومی هرمزگان

نویسنده و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ هرمزگان و خلیج فارس گفت: تمام اهتمامم بر امور فرهنگی و نگارش کتاب است اما با توجه به شرایط فعلی حمایت چندانی از امور فرهنگی و هنری صورت نمی گیرد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری بوشهر

رونمایی کتاب در دوازدهمین نمایشگاه بزرگ بوشهر

کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی حاصل پژوهش در بخش اسطوره ای شاهنامه است .