هاوکینگ::خبرگزاری علم و فناوری
هاوکینگ

«محقق ایرانی» یکی از پیش‌بینی‌های «استیون هاوکینگ» در مورد سیاه‌چاله‌ها را اثبات کرد

مشهورترین خاصیت سیاهچاله‌ها قدرت جاذبه‌ی بسیار بالای آن‌هاست. این جاذبه به‌قدری شدید است که هنگامی که شی‌ای بیش از حد به آن نزدیک شود و نقطه‌‌ی افق رویداد را رد کند، دیگر بازگشتی وجود ندارد، حتی برای سریع‌ترین چیز در جهان که تشعشع الکترومغناطیسی است. اما مکانیک کوانتومی جزئیاتی را توضیح می‌دهد که نسبیت عام نمی‌تواند. طبق نظریه‌ای که هاوکینگ در سال ۱۹۷۴ ارائه داد، سیاهچاله‌ها چیزهایی را به بیرون نشت می‌دهند. وجود این تشعشعات به معنی آن است که سیاهچاله‌ها به‌آرامی در حال تبخیر شدن هستند.

معرفی کتاب علمی؛

از انفجار بزرگ تا سیاهچاله‌ها

این کتاب در سال ۱۳۶۹ با نام تاریخچه زمان، از انفجار بزرگ تا سیاه چاله‌ها در ایران به چاپ رسیده است. هاوکینگ در این کتاب به زبانی ساده درباره‌ی ساختار، منشأ پیدایش، شکل‌گیری و سرنوشت نهایی جهان سخن می‌گوید؛ مسائلی که موضوعات اصلی مطالعات اخترشناسی و فیزیک مدرن هستند.