هدایت-لیزری

نسخه ارتقا یافته کیت هدایت لیزری موشک؛ کابوسی جدید برای زره‌پوش ها

تانک ها و انواع دیگر خودروهای زرهی نظامی طی سال های تاریک و طولانی جنگ جهانی دوم به عنوان ابزارهایی ارزشمند در عملیات نظامی خود را ثابت کردند، اما به نظر می رسد در مواجهه با فناوری هایی نوین گزینه هایی منسوخ شده هستند.