همایش-فارغ-التحصیلان

۱ مردادماه برگزار می شود ؛

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی اپتو متری ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

هزار راه نرفته برای تغییر در شیوه آموزشی دانشگاه‌های کشور

اصرار بر شیوه‌های ناکارآمد تدریس در دانشگاه ها و افزایش تعداد دانشگاهی که مدرک گرا هستند معضل جدی این روزها در کشور است و نتیجه اصرار بر تداوم این متد وجود متقاضیان دارای مدرک دانشگاهی فاقد مهارت در سطح کشور است