همایش-های-بین-المللی

اجرای ۲۲ طرح مشترک میان پژوهشگران ایرانی و ترکیه/ انتخاب ۵ طرح از اساتید دانشگاه تبریز

۲۲ طرح مشترک میان پژوهشگران ایرانی و ترکیه‌ای با تصمیم مشترک مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توبیتاک به اجرا در می آید که از این تعداد ۵ طرح پژوهشی از اساتید دانشگاه تبریز است.