همکاری-جمعی-در-دریا-برای-امنیت-تجارت-دریایی

همکاری جمعی در دریا برای امنیت تجارت دریایی؛

رزمایش دریایی ایران و روسیه در شمال اقیانوس هند

رزمایش دریایی ایران و روسیه با هدف تقویت امنیت تجارت دریایی بین المللی و مقابله با دزدی و تروریسم دریایی و همچنین تبادل اطلاعات و مهارت افزایی در حوزه امداد و نجات دریا، انواع تمرینات مخابراتی و عملیاتی، فرماندهی با تکیه بر توان قدرت، سیادت و صیانت دریایی به مدت دو روز درحال برگزاری است.