هنرستان-دخترانه-تلاش-و-خرد-شهر-بیضا::خبرگزاری علم و فناوری
هنرستان-دخترانه-تلاش-و-خرد-شهر-بیضا

تولید روزانه ۳۰۰ ماسک در کارگاه دانش آموزی هنرستانی در بیضا

دانش آموزان هنرستان دخترانه تلاش و خرد شهر بیضا روزانه بین دویست تا سیصد ماسک جهت توزیع رایگان میان مردم تهیه می کنند .