وزارت-کار-تعاون-و-رفا-اجتماعی

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در تبریز:

نیروی انسانی ماهر باید با تکنولوژی جدید تربیت شوند

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رشته های تحصیلی با نیازهای جامعه مطابقت ندارد گفت:باید به دنبال فرصت ها و شغل های جدید در عرصه تجارت الکترونیک بوده و نیروی ماهر تربیت کنیم.

ایمانیان خبر داد؛

امسال هفته جهانی کارآفرینی استان اصفهان توسط دانشکده فنی حرفه ای سمیه برگزار می شود

رئیس دانشکده فنی حرفه ای سمیه نجف آباد با بیان این که دانشکده فنی حرفه ای سمیه و انجمن حمایت از ایده ها ونخبگان شهرستان نجف آباد پتانسیل فوق العاده قویی در بحث کارآفرینی دارد، اظهار داشت: امسال هفته جهانی کارآفرینی در استان اصفهان توسط دانشکده فنی حرفه ای سمیه برگزار می شود.