پاول-دوروف

مدیرعامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی:

آذری جهرمی مسئولیت ایجاد امنیت در فضای مجازی را پذیرفته بود

مدیرعامل مجمع فعالان مجازی انقلاب اسلامی گفت: آذری جهرمی به دلیل اینکه نتوانست به تعهدات خویش عمل کند که تعهد داده بود و خودش را به عنوان فرد مسئول ایجاد امنیت در فضای مجازی معرفی کرده بود.

پژوهشگر فضای مجازی در گفت و گو با خبرگزاری علم و فناوری؛

اعلام جرم دادستان تهران کار به موقعی بود/برخورد قاطع طبق قوانین بین الملل با تلگرام

یک پژوهشگر فضای مجازی گفت: اعلام جرمی که شد دو برکت دارد یکی اینکه این فرد جاسوس با اعمال بی شمار مجرمانه ای که انجام داده نمیتواند به ایران سفر کند چون پایش به فرودگاه برسد سریعاً دستگیر خواهد شد.