پچ-پوستی-الکترونیکی::خبرگزاری علم و فناوری
پچ-پوستی-الکترونیکی

تجزیه و تحلیل ویتامین C در عرق با پچ پوستی الکترونیکی

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو پچ پوستی الکترونیکی را ابداع کرده اند که می تواند هر نوع ویتامین C در عرق را تجزیه و تحلیل کند.