پژوهشگران-دانشگاه-تگزاس

اختراع روش جدید برای ذخیره واکسن های خوراکی قابل حمل+عکس

پژوهشگران دانشگاه تگزاس، روش جدیدی برای ذخیره واکسن‌های خوراکی قابل حمل ابداع کرده‌اند که هزینه کمی در بر دارد و امکان انتقال آنها به مناطق دورافتاده را فراهم می‌کند.