پژوهش-و-فناوری-وزیر-علوم

صدیقی: دستور وزیر علوم به دانشگاه‌ها درباره نحوه اجرای شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان/ ابهامات به نفع دانشجو تفسیر شود

معاون دانشجویی وزیر علوم گفت: با توصیه وزیر علوم به دانشگاه‌ها، تا زمانی که تغییرات در شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان نهایی نشده، هر جا ابهام وجود دارد به نفع دانشجو تفسیر می‌شود.

بررسی نقش مقاله در ارتقاء رتبه اساتید/ تغییر سیاست از کسب اعتبار جهانی به حل مشکل

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: تاکنون اغلب پایان‌نامه‌ها و مقالات تحصیلات تکمیلی کشور در جهت آینده پژوهی و کسب جایگاه و اعتبار علمی بین‌المللی بود؛ البته تدوین مقالات از نظر ارتقاء رتبه، به نفع استاد هم بوده است.