پیمان-نامدار

دومین بیمار مبتلا به کرونا در قزوین درگذشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: دومین بیمار مبتلا به کرونا در قزوین امروز درگذشت.