کارآفرین-سیستانی

خبرگزاری علم و فناوری گزارش می دهد

درآمد میلیاردی کارآفرین جوان سیستانی

یاسین هدایتی فر کارآفرین و ایده پرداز و مطرح کننده تفکر جدید درآمدزایی بدون سرمایه اولیه تا کنون کسب و کارهای موفق بسیاری را ایجاد کرده است و توانسته باعث درآمدزایی برای افراد بسیاری شود.