کارگاه-تولید-ماسک-در-قیروکارزین::خبرگزاری علم و فناوری
کارگاه-تولید-ماسک-در-قیروکارزین

بازدید نماینده منتخب مردم قیروکارزین و فرمانده سپاه از کارگاه جهادی تولید ماسک در شهر قیر؛

تولید روزانه ۲هزار ماسک در کارگاه بسجیان شهر قیر

نماینده منتخب مردم قیروکارزین در مجلس شورای اسلامی با هیئت همراه از روند و نحوه تولید ماسک در چند کارگاه جهادی در شهرستان قیروکارزین از جمله کارگاه جهادی دیبا در شهر قیر بازدید به عمل آوردند .