کتاب-بررسی-تفسیر-عرفانی

دوشنبه ها با کتاب؛

کتاب بررسی تفسیر عرفانی؛ برای علاقمندان به فلسفه و عرفان

دوشنبه هر هفته با معرفی یک کتاب کاربردی و علمی از جنبه های مختلف مهمان مخاطبانمان هستیم و این هفته کتاب بررسی تفسیر عرفانی؛ برای علاقمندان به فلسفه و عرفان را معرفی خواهیم کرد.