کشف-درمانی-نوین-برای-بی-خوابی::خبرگزاری علم و فناوری
کشف-درمانی-نوین-برای-بی-خوابی

جایگزینی رگ‌های خونی با نخ‌های زیستی قابل بافت

ترمیم رگ‌های خونی آسیب دیده با مواد مناسب یک چالش جدی در علم پزشکی است که تولید نوعی نخ زیستی قابل بافت می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

پژوهشگران خبر دادند:

کشف درمانی نوین برای بی خوابی

مدولاتورهای مثبت آدنوزین قادر به درمان بی خوابی هستند.