کلاس‌های-مجازی

در گفت و گو با عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطرح شد

چگونگی کاهش استرس فرزندان در زمان برگزاری کلاس های آنلاین/مزایای آموزش مجازی برای کودک بیان شود

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطالبی را درباره چگونگی کاهش استرس فرزندان در زمان برگزاری کلاس های آنلاین بیان کرد.

کلاس ‌آنلاین یا کلاس حضوری با تعداد کم ؛ ترم پاییز در دانشگاه های معتبر جهان زیر سایه کرونا چگونه برگزار خواهد شد؟

همه‌گیری ویروس کرونا و شروع کلاس‌های آنلاین در پی تعطیلی دانشگاه‌ها تنها مختص ایران نیست و بسیاری از دانشگاه‌های مطرح دنیا اقدامات مختلفی را برای پیشگیری از شیوع کرونا پیش گرفته‌اند.

خبرگزاری علم و فناوری گزارش می‌دهد

فرصت سوزی مدیران دانشگاهی در برگزاری کلاس‌های مجازی/ تاخیر سه ماهه همراه با برگزاری کلاس‌ها به صورت آزمون و خطا

زیرساخت‌های مناسب فضای مجازی فرصتی که در چالش کرونا از آن به صورت مناسب استفاده نشده و مدیران دانشگاهی بعد از سه ماه تعطیلی مدارس هنوز به روش آزمون خطا بنا دارند کلاس‌های آموزشی را برپا کنند.