کلاس-اولی-ها

در گفت و گو با عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطرح شد

چگونگی کاهش استرس فرزندان در زمان برگزاری کلاس های آنلاین/مزایای آموزش مجازی برای کودک بیان شود

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطالبی را درباره چگونگی کاهش استرس فرزندان در زمان برگزاری کلاس های آنلاین بیان کرد.

عروسک های آقا معلم برای کلاس اولی ها قصه می گویند

«ننه آذر» ،«ببعی قصه گو»،« صدف صابونی» ، « ژاله یِ پژمرده با مادر پرستار»، «چاووش چاق» بازیگران قصه های آقا معلم تبریزی هستند تا در این روزهای کرونایی، کلاس اولی ها به دنیای قصه ها سفر کرده و حروف الفبا را با قصه هایی که ننه آذر برایشان تعریف می کند یاد بگیرند.