کلاس-درس

در گفت و گو با عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطرح شد

چگونگی کاهش استرس فرزندان در زمان برگزاری کلاس های آنلاین/مزایای آموزش مجازی برای کودک بیان شود

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطالبی را درباره چگونگی کاهش استرس فرزندان در زمان برگزاری کلاس های آنلاین بیان کرد.

جدال با کرونا در کلاس درس مجازی خانم معلم/حس مسؤولیت اجتماعی که با کرونا برانگیخته شد

معلم مازندرانی با تعطیل مدارس در کلاس درس مجازی ردای مسئولیت اجتماعی را به تن کرده و با تمام وجود فریاد می‌زند ما کرونا را شکست می‌دهیم.

به منظور افزایش بهره بری کلاسهای درس چین

شاگردان چینی زیر ذره بین دوربین های نظارتی کلاس قرار می گیرند

مدرسه چینی از تکنولوژی تشخیص چهره برای نظارت بر رفتار استفاده می کند تا از این طریق رفتار و عملکرد دانش آموزان را مانیتور و با بررسی آنها به بهبود شرایط مدارس کمک کند.

فرداصورت می گیرد:

میزبانی ۵۶۸هزار کلاس درس از ۱۳ میلیون دانش آموز

در مجموع ۵۶۴ هزار کلاس درس داریم که با احتساب ۴۹۱۸ کلاس جدید به ۵۶۸ هزار و ۹۱۸ مدرسه در سراسر کشور می‌رسد،این تعداد از کلاس ها فردا میزبان ۱۳میلیون دانش آموز می شوند.