کلاس

در گفت و گو با عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطرح شد

چگونگی کاهش استرس فرزندان در زمان برگزاری کلاس های آنلاین/مزایای آموزش مجازی برای کودک بیان شود

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطالبی را درباره چگونگی کاهش استرس فرزندان در زمان برگزاری کلاس های آنلاین بیان کرد.

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کرمان :

حدود ۵۰ استاندارد شغلی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کرمان ارائه می‌شود

معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کرمان با بیان اینکه مراکز فنی و حرفه‌ای در سراسر استان بعد از ماه رمضان تا پایان تابستان آماده پذیرش جوانان و دانش‌آموزان هستند گفت: در استان کرمان حدود ۵۰ استاندارد شغلی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه می‌شود.