کمال-بیکی

بازرس کل سازمان نظام پزشکی کشور:

آمارهای رسمی بیانگر وضعیت ابتلا به کرونا نیست/اکنون بهترین زمان برای اصلاح ساختارهای پرهزینه و بدون کارآیی است

بیکی عنوان کرد: متاسفانه آزمایش های کرونا محدود به بیماران بستری شده بدحال در بیمارستان بوده و تشخیص قطعی بر اساس این معیار بوده پس آمارهای رسمی بیانگر وضعیت ابتلا نیست و احتمالاً این افراد چند روز قبل از بستری شدن عفونت را به دیگران منتقل کرده اند.