کمبود-ذخایر-خونی

مدیر کل انتقال خون فارس مطرح کرد:

دعوت از شیرازی ها برای اهدای خون

مدیر کل انتقال خون فارس از مردم شیراز برای اهدای خون دعوت کرد.