کنکور-سراسری-۱۴۰۱

نوجوانِ لارستانیِ دارنده رتبه ۱۰۲ کنکور انسانی:

روزانه ۳ تا ۵ ساعت برای کنکور مطالعه می‌کردم/ عضو پایگاه بسیج هستم

رتبه ۱۰۲ کنکور انسانی گفت: همیشه درس نبود، سعی می کردم بصورت کنترل شده در پایگاه بسیج حاضر شده و انرژی برای ادامه درس خواندن هایم بگیرم.

گفتگو با رتبه ۵۰ کنکور انسانی:

اهداف بزرگ، تلاش بیشتر می‌خواهد/ باید ذهنیت برنده داشت

رتبه ۵۰ کنکور سراسری رشته انسانی سال ۱۴۰۱ گفت: هر چه هدف و خواسته انسان بزرگتر باشد، نیل و دستیابی به آن نیز سخت و دشوارتر خواهد بود اما اهداف بزرگ و خاص است که انسان را وادار به انجام کارهای بزرگ و تعالی بخشیدن می شود .

رقابت بیش از ۶۳ هزار داوطلب کنکور سراسری در فارس

از صبح روز چهارشنبه هشتم تیرماه ماراتن کنکور سراسری ۱۴۰۱ در گروه های مختلف آزمایشی آغاز خواهد شد