کنکور-سراسری

موفقیت در کنکور با تلاش مستمر

به مناسبت هفته بسیج گفتگویی با یکی از بسیجیان موفق در کنکور سراسری سال ۹۹ داشتیم تا از تجربیات خود برای کنکوری ها بگوید.

حذف کنکور دور باطل

حذف کنکور دور باطل

رتبه برتر کنکور سراسری:

برنامه ریزی درسی باید متنوع باشد/ شرایط کرونا یا غیرکرونا تفاوتی ندارد

رتبه برتر کنکور سراسری گفت: از زمان شیوع کرونا و حواشی که ایجاد شد ، بیشترین سعی من این بود که مطالعه و برنامه ریزی خود را مانند سابق ادامه دهم و از اخبار و اطلاعات تلویزیون و شبکه های مجازی دوری کنم.