کودکان

به همت پایگاه علمی کوثرالمبین برگزار شد:

دوره آموزشی با موضوع " پرخاشگری در کودکان و راه های درمان آن "

پایگاه علمی کوثر المبین دوره آموزشی مجازی با موضوع " پرخاشگری در کودکان و راه های درمان آن " را با حضور دکترفرخی از اساتید روانشانسی برگزار نمود.

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطرح کرد

ضرورت توجه به گفتار و تکلم کودکان توسط والدین/کودک را به سکوت وادار نکنید

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران بر ضرورت توجه به گفتار و تکلم کودکان توسط والدین تاکید کرد.

سن دو سالگی برای کودک مقطع حساسی است/ رشد احساسی مهم ترین اتفاق برای کودک ۲ ساله

کودکان در سن دو یا سه سالگی کاملا بازیگوش و شیطون می شوند و همین امر موجب می شود که تربیت آن برای والدین سخت شود.

كمرویی در کودکان

اصولاً خجالت یا كمرویی یك عاطفه اجتماعی است, این حالت از احساس خود كم بینی سرچشمه می گیرد و در برخی موارد آنقدر شدت می یابد كه تمامی شخصیت فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.