کودک

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطرح کرد

ضرورت توجه به گفتار و تکلم کودکان توسط والدین/کودک را به سکوت وادار نکنید

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران بر ضرورت توجه به گفتار و تکلم کودکان توسط والدین تاکید کرد.

کارشناس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

خجالتی بودن کودکان یک نقص نیست/ راهکارهای طلایی برای رفع این مشکل

کارشناس برنامه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: خجالتی بودن کودکان به هیچ وجه یک نقص نیست بلکه می ‌تواند بیانگر درونگرا بودن آنها باشد.

آیا مادران می توانند ایمنی COVID-۱۹ را به نوزادان خود منتقل کنند؟

آیا کودک وی می تواند از طریق ویروس در رحم ایمنی ایجاد کند؟ داده های اولیه حاکی از این است که پاسخ مثبت بوده اما سوالات زیادی هنوز باقی مانده است.

در گفت و گو با عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مطرح شد

کمبود محبت و نشاط در خانواده از عوامل مهم حواس پرتی کودکان

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران کمبود محبت و نشاط در خانواده را از عوامل مهم حواس پرتی در کودکان دانست.