گسل-مسبب-زمین-لرزه-۳--۷-ریشتری-استان-کرمانشاه-شناسایی-شد

آخرین اطلاعات درباره گسل‌های شمال کشور:

زمین لرزه بزرگ شمال کشور را تهدید می‌کند/فعالیت گسل زلزله شمال کشور از گیلان تا گلستان

عضو نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: گسل زلزله شمال کشور همچنان فعال است و زمین لرزه بزرگ شمال کشور را تهدید می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:

مبانی علمی در ارتباط با وقوع زلزله بزرگ تهران وجود ندارد

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: مبانی علمی در ارتباط با وقوع زلزله بزرگ برای بیست روز آینده تهران وجود ندارد