گفتگو-با-نخبه-میانسالی-که-ادوات-کشاورزی-می-سازد

گفتگو با نخبه میانسالی که ادوات کشاورزی می سازد

​ساخت ماشین باگی دست ساز با استفاده از موتور هوندا / علم و تجربه دو مولفه مهم در موفقیت

​غلامی با اشاره ساخت ماشین باگی دست سازبرای زمین های کشاورزی با موتور هندا می گوید: حداقل هزینه برای ساخت این ماشین ۳ میلیون تومان است.