یداله-جعفری::خبرگزاری علم و فناوری
یداله-جعفری

طی ابلاغ حکمی از سوی دبیر کل جامعه اسلامی کارگران کشور؛

یداله جعفری به عنوان معاونت پژوهش و فناوری جامعه اسلامی کارگران کشور منصوب شد

یداله جعفری طی ابلاغ حکمی از سوی دبیر کل جامعه اسلامی کارگران کشور به معاونت پژوهش و فناوری جامعه اسلامی کارگران کشور منصوب شد.

ورود سرمایه گذاران در حیطه های علمی ضروری است

رئیس هیئت مدیره احیاگران امداد صنعت نانو با بیان این که ورود سرمایه گذاران در حیطه های علمی ضروری است، گفت: رشد و شکوفایی علمی جوانان تنها بعلت عدم توانایی مالی و کمبود امکانات جهت ثبت اختراع، تولید طرح آزمایشگاهی و در نهایت تجاری سازی در شرایط نا امیدی و بن بست قرار دارد و که ایجاد صندوق شکوفایی علم توسط خیرین ضروری به نظر میرسد.

در پی اعتصابات اخیر بلبرینگ سازی ایران؛

بلبرینگ سازی ایران، با مدیران رانتی متحمل آسیب‌های متعدد می‌شود

سالیانی است که بلبرینگ ایران از وجود مدیران ناتوان، ضعیف، ناکارآمد و رانتی متحمل آسیب‌های متعدد می‌شود، این كارخانه با پیشرفته‌ترین تكنیك‌های تولید، بهترین مشخصات كیفی و نظام كنترل كیفی بسیار قوی به خاطر بی کفایتی مدیران نا کارآمد، به بازار چینی پناه برد و در سایه آن توانمندی بازوهای کارگران خود را زیر سوال برد.