������������������������

ادعای یک مطالعه جدید؛

سطح بالاتری از باورهای ماوراء الطبیعه با کیفیت خواب

نتایج یک پژوهش می‌گوید که همه چیز از جمله فعالیت‌های ماوراء الطبیعه در ذهن ما رقم می‌خورد و با اختلالات خواب مرتبط است و این مطالعه می‌تواند دلیل آن را توضیح دهد.