���������������������-������

توسط پژوهشگران ایرانی

تولید کیسه هوا برای جلوگیری از شکستگی استخوان

یک شرکت فناور نوعی کیسه هوا (ایربگ) تولید کرده است که با آنالیز حرکت بدن، در زمان زمین خوردن افراد، مانع از شکستگی استخوان لگن می‌شود.