������������������

نجات مار دو سر در نیوجرسی آمریکا

چهار چشم و دو زبان نام این مار را “دیو ۲سر” گزاشته اند.

دانشمندان خارجی کشف کردند:

موجودی عجیب در آب های تاریک

دانشمندان یک موجود عجیب با ۸ پا کشف کرده اند که در آب های تاریک زیر یخ های قطب شمال زندگی می کند.