����������������-����������-��������-��������������-��������-����������������

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۲۸ انجمن علمی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعالیت می‌کند

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۲۸ انجمن علمی با اهداف علمی و تخصصی در رشته‌های تحصیلی مرتبط با دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعالیت دارند.

آغاز تزریق واکسن کرونا در مطب‌های پزشک خانواده شهری مازندران

معاون بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از آغاز تزریق واکسن کرونا در مطب‌های پزشک خانواده شهری مازندران خبر داد.