����������������-����������

استاندار زنجان؛

ضرورت ایجاد بانک ایده در استان زنجان

استاندار زنجان در اختتامیه استارت‌اپ ویکند ایراندخت ( ویژه بانوان) بر ضرورت ایجاد بانک ایده در استان تأکید کرد

۱۰عنوان پژوهشی در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان تصویب شد

دکتر محسن افشارچی بر لزوم تعیین مسیر نهایی طرح‌های تحقیقاتی پژوهشی تاکید کرد.

استاندار زنجان؛ زیرساخت های حمایتی از دانش بنیان خوب شکل گرفته است

استاندار زنجان گفت: خرد کمتری در جمهوری اسلامی در خصوص تکنولوژی و دانش شکل گرفته است.

استان زنجان امسال از فاوا مجوز گرفته است

استاندار زنجان گفت: زنجان ازمعدود استان هایی است که امسال از فاوا مجوز گرفته است

تجلیل از نخبگان بسیجی:

هفتمین جشنواره جهادگران علم و فناوری در زنجان

تجلیل از برگزیدگان علم و فناوری بسیج در ایستگاه هفتم خود ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور استاندار جوان و نخبه زنجان در سالن جهاد دانشگاهی برگزار می شود

استاندار زنجان:

دانشجویان علاوه بر تحصیل باید در مرحله بعد در جایگاه اجتماعی و سیاسی نقش آفرینی کنند

دکتر فتح الله حقیقی نقش دانشگاه و دانشجویان را در ایجاد نشاط علمی، اجتماعی و سیاسی ویژه دانسته و خواستار نقش آفرینی بیشتر جامعه دانشگاهی شدند