����������������

سیب منبع تولید سوربیتول

سیب منبع مهم تولید و فرآوری سوربیتول است. این میوه، از جمله محصولات مهم باغی کشور است که مطابق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۲، در رتبه اول تولید قرار داده است.

سوربیتول: قند  بی ضرر برای دیابتی ها

قندها مهمترین مواد سوختنی بدن هستند و حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از کالری مورد نیاز روزانه انسان توسط مواد قندی تامین می شود . در عین حال، زیاد بودن میزان قند در خون موجب بیماری تحت عنوان دیابت یا مرض قند می شود. سوربیتول،  یکی از انواع قندهای موجود در میوه ها است که در اثر تجزیه در بدن به گلوکز تبدیل نمی شود .