��������������-��������������-����������

عیب یابی شبکه های مخابراتی با سامانه بومی امکان پذیر شد

محققان ایرانی توانسته اند به منظور استخراج اطلاعات سیگنالینگ از شبکه مخابرات سیار سامانه ای را طراحی و در یکی از شبکه های مخابراتی اجرایی کنند.

نگاهداری برگزیده‌شدن عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در جشنواره خوارزمی را تبریک گفت

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزیده شدن عارف اعظمی گیلان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان را در جشنواره خوارزمی تبریک گفت.

توسط دانش آموزان دختر کرمانی ساخته شد؛

دستگاه اتوماتیک رنگ آمیزی و شستشوی لام های آزمایشگاهی

مهتاب شریف‌زاده و فاطمه فتحی‌زاده دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهر کرمان با ساخت دستگاه اتوماتیک رنگ آمیزی و شستشوی لام های آزمایشگاهی مرحله استانی نوزدهمین دوره جشنواره خوارزمی را با موفقیت پشت سر گذاشتند.