��������������-������������

دومین دوره جایزه انتقال فناوری کشورهای اسلامی در حال توسعه اهدا می‌شود

دومین دوره جایزه انتقال فناوری کشورهای اسلامی در حال توسعه در نشست سران سازمان دی-هشت که پارک فناوری پردیس معاونت علمی دبیر آن است، اهدا می‌شود.

معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات در گفتگو با خبرگزاری علم و فناوری:

اجلاس آستانه نقطه عطفی در تاریخ همکاری های علمی جهان اسلام است

خامه یار با اشاره به اهمیت زمان برگزاری این اجلاس گفت: با توجه به اینکه اسلام هراسی و تبلیغ جنگ و خشونت کشورهای غربی را فرا گرفته و متاسفانه جریان های انحرافی چهره نازیبایی از اسلام پاک برجا گذاشتند لذا این اجلاس می تواند نقطه عطفی در تاریخ همکاری های علمی جهان اسلام تلقی گردد.