��������������-����������-����������

بررسی عملکرد پارک های علم و فناوری در سال ۹۷؛

۲۶۱ ميليون دلار خروجی محصولات پارک های فناوری در سال ۹۷+جدول

حذف رویکر آموزش‌محوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در کشور می‌تواند نقش پارک‌های علم و فناوری در امر تسهیل توسعه و پیشرفت فناوری را پررنگ کند.

درک ما از روانشناسی انسان تنها به جوامع توسعه یافته محدود است

به لطف تحقیقی که در دانشگاه کالیفرنیا در حال انجام است مشخص شده است که درک ما از روانشناسی انسان به طور عمده از جوامع آماری به دست آمده است که اعضای آن را عمدتا ساکنین دنیای غرب، تحصیل کرده‌ها، جوامع صنعتی، مرفه و دموکراتیک در بر گرفته است. موضوعی که بسیار عجیب و غریب است.

ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت اﯾﺮان مطرح کرد:

هوش مصنوعی عامل پیشتازی کشورهای توسعه یافته در تولید محصولات کشاورزی

ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت اﯾﺮان کشاورزی سنتی را تهدیدی برای دستیابی به امنیت غذایی در کشور دانست و بر لزوم به کارگیری روش های مدرن در این حوزه تأکید کرد.