��������������-����������

«عباسعلی حیدری» سرپرست دانشگاه آزاد استان مرکزی شد/ گزارش تصویری

طی حکمی عباسعلی حیدری سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و استان مرکزی شد.

«عباسعلی حیدری» سرپرست دانشگاه آزاد استان مرکزی شد

طی حکمی عباسعلی حیدری سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و استان مرکزی شد.