��������������-��������-������������-����������-����������

تعامل با دانشجویان جهان اسلام به رشد پرشتاب علمی کشور کمک می‌کند/ گفتمان انقلاب اسلامی آگاهی مردم منطقه را افزایش داده است

آخرین گفتگوی آنا با معاون امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری بوشهر

دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر و سازمان بسیج علمی تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی، کاربردی امضا کردند

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی