��������������-��������-������������-��-������������-��������-������������-��������

اولین جشنواره علمی پژوهشی و فناوری شهید طهرانی مقدم ناحیه مسلم ابن عقیل(ع)

ناحیه بسیج مسلم بن عقیل(ع) جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری شهید طهرانی مقدم را برگزار می‌کند.

ناحیه کربلا برگزار می‌کند؛

اولین جشنواره علمی پژوهشی و فناوری شهید طهرانی مقدم

ناحیه بسیج کربلا جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری شهید طهرانی مقدم را برای اولین بار برگزار می‌کند.